УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Роз’яснення Міграційної служби Херсонської області: права біженців в Україні

Роз’яснення Міграційної служби Херсонської області: права біженців в Україні

Роз’яснення Міграційної служби Херсонської області:   права біженців в Україні

В рамках  реалізації  Державної політики у сфері міграції  та проведення Всеукраїнського тижня права , УДМС України в Херсонській області надає інформацію щодо правового статусу біженців в Україні.

Для багатьох країн світу, в тому числі і для України дедалі актуальнішою є проблема біженців. Це пов'язано з існуванням у ряді держав «гарячих точок», воєнними діями, нестабільністю політичних режимів, стихійним лихом тощо.

На міжнародному рівні порядок і умови статусу біженців та притулку здобули закріплення у таких документах як Статуті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 1950 року, Конвенції про статус біженців 1951 року, Протоколі щодо статусу біженців 1967 року, Угоді між Урядом України та Управлінням Верховного Комісара у справах біженців 1996 року та інших.

В Україні правовий статус біженців регулюється ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Закон визначає порядок регулювання суспільних відносин у сфері визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, втрати та позбавлення цього статусу, а також встановлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий захист в Україні.

Відповідно до статті 1 Закону біженцем визнається особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Статтею 15 Закону визначено, що особа,  яку визнано  біженцем  має рівні з громадянами України права на: пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України, крім обмежень, встановлених законом; працю охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування; відпочинок; освіту; свободу світогляду і віросповідання; направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або  особисте  звернення до органів  державної  влади,   органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів; володіння, користування і розпорядження  своєю  власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; оскарження до  суду  рішень,  дій  чи  бездіяльності  органів державної  влади,  органів  місцевого самоврядування,  посадових і службових осіб; звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого  Верховної Ради України з прав людини; безоплатну правову допомогу в установленому порядку.

Особа,  яку  визнано  біженцем  або  особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами  України  права у шлюбних та сімейних відносинах.

Також біженці  мають право на  одержання  грошової  допомоги, пенсії та  інших  видів соціального  забезпечення  в  порядку, встановленому законодавством України, та користування  житлом наданим у місці проживання. Загалом біженці  користуються й іншими  правами  і  свободами, передбаченими Конституцією та законами України.

Управління ДМС у Херсонській області