Оформлення дозволу на імміграцію

Оформлення дозволу на імміграцію

Підстави для отримання послуги

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
 7. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 8. особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Як отримати послугу

 • Зібрати необхідні документи;
 • Звернутись до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном за місцем постійного проживання;
 • Особам, які перебувають в Україні на законних підставах - до територіальних підрозділів ДМС України за місцем проживання;
 • Подати заяву разом з паспортом та необхідними документами;
 • Отримати дозвіл на імміграцію за місцем подачі документів;

Вартість послуги та пільги

 • вартість послуги, визначена розділом І переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795.

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Подача заяви

 • Особисто за умови законного перебування або тимчасового проживання в Україні;
 • За наявністю поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою;
 • За неповнолітніх, недієздатних осіб подають їх законні представники.

Необхідні документи

 • Заява, яка формується в електронному вигляді під час подачі документів про надання дозволу на імміграцію;
 • Копія документа що посвідчує особу та підтверджує законність перебування на території України;
 • Документ про місце проживання особи за кордоном та в Україні;
 • Відомості про склад сім’ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває у шлюбі);
 • Документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я (вимога не застосовується до осіб, зазначених у пунктах 1 та 3 частини 3 статті 4 Закону України «Про імміграцію»);
 • Довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичною установою в Україні про відсутність судимості (вимога не застосовується до осіб, зазначених у пунктах 1 та 3 частини 3 статті 4 Закону України «Про імміграцію»);
 • Документи, визначені Законом України "Про імміграцію" відповідно до категорії іммігрантів.

Термін розгляду заяви

Не перевищує одного року з дня подання заяви

Результат отримання послуги

Дозвіл на імміграцію в Україну

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Дозвіл на імміграцію дійсний протягом року з дня його видачі.

Підстави для відмови у наданні послуги

Підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію:

 1. особам, засудженим до позбавлення волі  на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
 2. особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв'язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, досудове розслідування якого не закінчено;
 3. особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я;
 4. особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені документи;
 5. особам, яким на підставі закону заборонено в'їзд на територію України;
 6. в інших випадках, передбачених законами України.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не визначено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги