УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Підстави для отримання послуги

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон оформляється особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, але не мають проїзного документа, та які:

 • досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;
 • не досягли шістнадцятирічного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, - на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

Як отримати послугу

 1. Подати до підрозділу ДМС необхідні документи;
 2. Звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС та отримати посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Вартість послуги та пільги

 • державне мито у розмірі 85 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
 • вартість адміністративної послуги у розмірі 452 грн.;
 • вартість бланка – 6330 грн.

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Подача заяви

Заява подається особисто або законним представником особи

Необхідні документи

 1. посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання, видана особі без громадянства;
 2. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати;
 3. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником;
 4. у разі оформлення посвідчення особі без громадянства, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - одну кольорову фотокартку розміром 10 x 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303 та МВС;
 5. у разі, коли до посвідчення вносяться дані про неповнолітніх дітей, додатково подаються:

  - свідоцтво про народження дитини;

  - посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання дитини;

  - стосовно дитини віком від 5 до 16 років - дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвідчення і скріплюється печаткою, а друга вноситься до заяви-анкети батька (матері).

 6. Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються заявнику, а до заяви-анкети додаються їх копії.

  Термін розгляду заяви

  Посвідчення видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття заяви-анкети та документів, передбачених законодавством, від особи без громадянства чи її законного представника.

  Результат отримання послуги

  Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон або відмова у видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

  Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

  Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон видається на строк дії посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання, виданої особі без громадянства.

  Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

  Не передбачено

  Акти законодавства, що регулюють надання послуги