УВАГА! НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС! Детальніше тут: https://dmsu.gov.ua/news/dms/7022.html

Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Підстави для отримання послуги

Посвідчення оформляється особам без громадянства, які досягли 16-річного віку і постійно проживають в Україні.

У виняткових випадках - за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, - посвідчення може бути оформлено до досягнення особою без громадянства 16-річного віку.

Як отримати послугу

  1. Подати до підрозділу ДМС необхідні документи;
  2. Звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС та отримати посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Вартість послуги та пільги

  • державне мито у розмірі 85 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
  • вартість адміністративної послуги у розмірі 226 грн. (відповідно до Переліку адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції»);

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Подача заяви

Заява подається особисто або законним представником особи

Необхідні документи

  • заява встановленого зразка;
  • три фотокартки 3,5х4,5 см;
  • квитанція про сплату держмита;
  • при виїзді за кордон неповнолітньої особи додатково подається копія свідоцтва про народження.

Термін розгляду заяви

Посвідчення оформляється протягом трьох місяців від дня звернення про одержання посвідчення, а у випадках, коли поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

Результат отримання послуги

Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Три роки

Якщо особа без громадянства перебуває за кордоном і не має можливості повернутися в Україну для отримання нового документа, вона може ще до закінчення терміну дії цього документа звернутися у посольство чи консульську установу України за кордоном для отримання посвідчення особи на право повернення в Україну".

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги