Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Підстави для отримання послуги

Посвідчення оформляється особам без громадянства, які досягли 16-річного віку і постійно проживають в Україні.

У виняткових випадках - за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, - посвідчення може бути оформлено до досягнення особою без громадянства 16-річного віку.

Як отримати послугу

  1. Подати до підрозділу ДМС необхідні документи;
  2. Звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС та отримати посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Вартість послуги та пільги

  • державне мито у розмірі 85 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
  • вартість адміністративної послуги у розмірі 226 грн. (відповідно до Переліку адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції»);

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Подача заяви

Заява подається особисто або законним представником особи

Необхідні документи

  • заява встановленого зразка;
  • три фотокартки 3,5х4,5 см;
  • квитанція про сплату держмита;
  • при виїзді за кордон неповнолітньої особи додатково подається копія свідоцтва про народження.

Термін розгляду заяви

Посвідчення оформляється протягом трьох місяців від дня звернення про одержання посвідчення, а у випадках, коли поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

Результат отримання послуги

Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Три роки

Якщо особа без громадянства перебуває за кордоном і не має можливості повернутися в Україну для отримання нового документа, вона може ще до закінчення терміну дії цього документа звернутися у посольство чи консульську установу України за кордоном для отримання посвідчення особи на право повернення в Україну".

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги