УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Оформлення посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували…

Оформлення посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання

Увага! Відповідно до Постанови КМУ від 21 жовтня 2022 р. № 1202 Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану установлено, що:
 • посвідки на тимчасове чи постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам Російської Федерації, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 р., підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в’їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування;
 • іноземці або особи без громадянства, крім громадян Російської Федерації, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне проживання протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану;
 • Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №321, не передбачено обов'язкового обміну бланку посвідки на постійне проживання, що не містить безконтактного електронного носія, на посвідку нового зразка (з безконтактним електронним носієм). Виключні підстави для обміну посвідки на постійне проживання визначені пунктом 7 зазначеного Порядку.

  З 04.12.2018 територіальні органи ДМС розпочали оформення та видачу посвідок на постійне проживання з безконтатним електронним носієм.

  Підстави для отримання послуги

  Отримання дозволу на імміграцію, прибуття на постійне місце проживання до України

  Як отримати послугу

  * ПРИМІТКА! Центри державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС та центри надання адміністративних послуг приймають документи для оформлення та обміну посвідок на постійне проживання по мірі забезпечення відповідними матеріально-технічними можливостями.

  Вартість послуги та пільги

  • державне мито у розмірі 85 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
  • вартість адміністративної послуги у розмірі 496 грн.;
  • вартість бланку посвідки на постійне проживання з безконтактним електронним носієм 570 грн.

  Від сплати державного мита звільняються громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп.

  Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», звільняються від сплати вартості адміністративної послуги та вартості бланка при оформленні посвідки на постійне проживання вперше

  Подача заяви

  • Іноземці або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України та які досягли 16-річного віку подають заяви особисто.
  • За іноземців або осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України та які не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, заяви-анкети подають один з батьків (усиновлювачів), з ким проживають особи на підставі дозволу на імміграцію, опікун, піклувальник.

  Необхідні документи

  Для оформлення посвідки на постійне проживання подаються такі документи:

  1. дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи — у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;
  2. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (після пред’явлення оригіналів повертаються, копії додаються);
  3. переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  4. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал), або документ про звільнення від його сплати (після пред’явлення оригіналу повертається, копія додається);
  5. копія рішення про надання дозволу на імміграцію або відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства:

   а) особами, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання, подаються оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або посвідка на постійне проживання;

   б) особами, які змушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Республіки Грузія і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, подаються тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту безперервного проживання в Україні не менш як п’ять років, видані територіальними органами ДМС;

   в) особами, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються (виховувалися) у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено опіку чи піклування громадян України, подається документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування;

   До заяви-анкети вноситься інформація про те, що особа до прийняття до громадянства України постійно проживала в Україні на підставі дозволу на імміграцію, та додається копія зазначеної довідки, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки «Згідно з оригіналом» та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.
  6. документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності.

  Іноземець або особа без громадянства можуть подати також інші документи, які підтверджують наявність підстав для отримання посвідки або підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті (зокрема, документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо).

  Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у разі:

  1. зміни інформації, внесеної до посвідки;
  2. виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;
  3. закінчення строку дії посвідки;
  4. 4. непридатності посвідки для подальшого використання (посвідка/фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видана посвідка, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідки, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідки;
  5. досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).

  Для оформлення у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну іноземець або особа без громадянства подають такі документи:

  1. посвідку, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення);
  2. дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи — у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства;
  3. переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  4. документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну (крім випадків, передбачених підпунктами 3-5 (закінчення строку дії, непридатність, досягнення 25- та 45-річного віку) пункту 7 цього Порядку), документи, видані компетентними органами іноземних держав, мають бути легалізованими в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  5. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (після пред’явлення оригіналів повертаються, копії додаються);
  6. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал), або документ про звільнення від його сплати (після пред’явлення оригіналу повертається, копія додається);
  7. документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності);
  8. витяг з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

  У разі коли обмін посвідки здійснюється у зв’язку із закінченням строку її дії або оформленням нової посвідки в разі втрати або викрадення, додатково подаються документи, зазначені у підпункті 4 пункту 32, пункті 33 цього Порядку.

  У разі неможливості подати такі документи у зв’язку з їх втратою або видачею на тимчасово окупованій території України, іноземцем або особою без громадянства додатково подаються документи, які згідно із Законом України “Про імміграцію” підтверджують підстави для отримання дозволу на імміграцію (посвідки на постійне проживання), та їх копії

  У разі коли особа для обміну подає посвідку на постійне проживання, у якій зазначено її статус особи без громадянства, але цей статус був визначений за відсутності документа, що посвідчує особу без громадянства, до набрання чинності статтею 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», вона зобов’язана протягом десяти робочих днів з дня прийняття документів на обмін посвідки подати заяву про визнання особою без громадянства відповідно до вимог Порядку розгляду заяв про визнання особою без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 «Деякі питання визнання особою без громадянства».

  Термін розгляду заяви

  Протягом 15 робочих днів.

  Результат отримання послуги

  Отримання посвідки на постійне проживання або відмова в оформленні (видачі) посвідки.

  Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку протягом тридцяти календарних днів з дня доведення його до відома іноземця або особи без громадянства або до суду в установленому порядку.

  До скарги на рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки при цьому необхідно долучити документи, які підтверджують наявність підстав для його перегляду та відміни.

  Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

  Посвідка на постійне проживання видається строком на 10 років. Посвідка на постійне проживання без безконтактного електронного носія підлягає обміну у зв’язку із досягненням 25-річного та 45-річного віку.

  Підстави для відмови у наданні послуги

  Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС відмовляє іноземцю або особі без громадянства в оформленні або видачі посвідки на постійне проживання, у разі, коли:

  1. іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на тимчасове проживання (крім випадків обміну посвідки або оформлення посвідки іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;
  2. іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;
  3. дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;
  4. встановлено належність особи до громадянства України;
  5. за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;
  6. іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17-19 цього Порядку, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;
  7. отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні , чи іноземець або особа без громадянства вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином;
  8. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився;
  9. встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію;
  10. виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України” замінити словами “примусовим поверненням чи примусовим видворенням за межі України або реадмісією, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
  11. в інших випадках, передбачених законом;
  12. виявлено факти невиконання особою, зазначеною у пункті 411 цього Порядку, зобов’язання щодо звернення із заявою про визнання особою без громадянства

  Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

  • Протягом дії дозволу на імміграцію, який видається строком на 1 рік;

  Документи для оформлення посвідки на постійне проживання подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування/проживання в Україні.

  У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

  У разі коли у зв’язку із зміною прізвища та (або) власного імені чи по батькові, встановленням розбіжностей у записах необхідно обміняти паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, документи для обміну посвідки подаються не пізніше ніж через місяць після отримання нового паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

  У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії.

  У разі, якщо не було здійснено обмін посвідки на постійне проживання, що не містить безконтактного електронного носія протягом місяця після досягнення 25- або 45-річного віку, відносно іноземця складається адміністративний протокол за ч. 2 ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  Акти законодавства, що регулюють надання послуги