УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Продовження строку перебування на території України (обчислення дозволеного строку перебування)

Продовження строку перебування на території України (обчислення дозволеного строку перебування)

Відповідальність за порушення міграційного законодавства

За порушення іноземцями строку перебування в Україні порушники несуть адміністративну відповідальність. Докладніше - тут.

Обчислення дозволеного строку перебування на території України

1. Строк перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, а також осіб без громадянства обмежено строком дії візи.

Тобто, іноземець чи особа без громадянства може тимчасово перебувати на території України протягом наданого візою дозволеного строку перебування, але не більше ніж до останнього дня строку дії візи.

2. Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.

Під час перебування на території України обчислення дозволеного іноземцю строку перебування здійснюють посадові особи ДМС шляхом відрахування 180 днів назад від дня контролю (дня, на який необхідно визначити законність перебування іноземця на території України). Іноземець не порушив зазначений строк, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував на території України не більше 90 днів.

Обчислити строк перебування можна за допомогою сервісу «Міграційний калькулятор».

Отримувачі послуги

Іноземці та особи без громадянства.

Підстави для отримання послуги

 • лікування;
 • пологи;
 • догляд за хворим членом родини;
 • вимушена зупинка на території України у зв’язку з надзвичайними обставинами;
 • оформлення спадщини;
 • наявність підстав для оформлення посвідки на постійне чи тимчасове проживання;
 • подання заяви про отримання дозволу на імміграцію;
 • подання заяви на набуття громадянства України;
 • інші обставини, що унеможливлюють виїзд іноземця або особи без громадянства.

Як отримати послугу

Вартість послуги та пільги

Послуга – 44,85 грн.

Адміністративний збір – 0,1 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2024 році – 302,80 грн.).

Державне мито – 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (17,00 грн.)

Від сплати державного мита звільняються:

 • громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди І та ІІ групи.

Подача заяви

Заява подається особисто повнолітнім дієздатним іноземцем або особою без громадянства чи законним представником повнолітньої недієздатної особи

Необхідні документи

 • заява про продовження строку перебування на території України, яка формується під час подачі документів в електронному вигляді;
 • документи, що підтверджують наявність підстав для подальшого перебування на території України;
 • дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи — у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення оригінал/оригінали повертаються, копії додаються);
 • паспорт (паспортний документ) приймаючої сторони (фізичної особи) або представника приймаючої сторони (юридичної особи) (після пред’явлення оригінал повертається, копії додаються);
 • документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони;
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору після пред’явлення повертається, копія додається).

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для продовження строку перебування, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально.

Термін розгляду заяви

Рішення про продовження строку перебування чи про відмову в продовженні строку перебування приймається протягом трьох робочих днів з дати прийняття документів.

Результат отримання послуги

Продовження строку перебування на території України або відмова в продовженні строку перебування на території України.

Рішення про відмову в продовженні строку перебування може бути протягом 10 календарних днів з дати його прийняття оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку до ДМС (якщо воно прийняте територіальним органом ДМС) або до суду в установленому порядку.

До скарги на рішення про відмову в продовженні строку перебування при цьому необхідно долучити документи, які підтверджують наявність підстав для його перегляду та відміни.

Підстави для відмови у наданні послуги

У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в разі:

 1. відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони;
 2. коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні;
 3. коли іноземець або особа без громадянства не подали відповідного підтвердження підстав для подальшого перебування на території України;
 4. коли дані, отримані з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів державних органів, не підтверджують подану іноземцем або особою без громадянства інформацію;
 5. подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;
 6. коли виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою (включаючи витрати, пов’язані з видворенням або реадмісією), фізичними або юридичними особами, або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду в Україну;
 7. необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
 8. необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Заява про продовження строку перебування на території України подається особисто повнолітнім дієздатним іноземцем або особою без громадянства чи законним представником повнолітньої недієздатної особи та приймаючою стороною не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку перебування на території України.

У разі подання іноземцем або особою без громадянства заяви про продовження строку перебування на території України із порушенням вказаних вище строків (тобто пізніше, ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку перебування), але до закінчення встановленого строку перебування на території України, до заяви додаються документи, що підтверджують наявність підстав, що унеможливлюють їх виїзд з території України.

У разі порушення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування на території України заява про продовження строку перебування на території України приймається після притягнення іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони до адміністративної відповідальності.

Згідно зі статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення, перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні не більш як на 30 днів, а так само недодержання ними встановлених законодавством вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання (перебування) тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні більш як на 30 днів, а так само проживання на території України без документів на право проживання (перебування) в Україні, за недійсними документами чи документами, термін дії яких закінчився, тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, -тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі статтею 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення умисне невжиття приймаючою стороною заходів для своєчасного подання іноземцями або особами без громадянства заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні чи неповідомлення у встановлений законом строк про припинення підстав для тимчасового проживання чи тимчасового перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, яких вона запросила в Україну чи приймає в Україні, тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під приймаючою стороною слід розуміти громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, посадових осіб українських підприємств, установ та організацій, представництв (філій) іноземних та міжнародних підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які запросили в Україну чи приймають в Україні іноземців та осіб без громадянства.

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: