Визнання особою без громадянства

Визнання особою без громадянства

Підстави для отримання послуги

Особа, яка не може отримати паспортний документ у зв'язку з тим, що вона не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону, має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про визнання особою без громадянства, незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України.

Послуга не надається особам, яких визнано особами без громадянства іншими державами та які мають документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що посвідчує особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною, а також особам, які перебувають за кордоном.

Як отримати послугу

  • Подати до підрозділу ДМС необхідні документи;
  • Отримати довідку про звернення за визнанням особою без громадянства.

Вартість послуги та пільги

  • послуга надається безкоштовно.

Подача заяви

Заява подається особисто або законним представником особи.

Необхідні документи

Разом із заявою про визнання особою без громадянства особа подає документ, що посвідчує особу, або документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави, виданий іноземною державою (за наявності), документ, що засвідчує факт неперебування у громадянстві іншої держави, строк дії якого закінчився (за наявності), або інший документ, що підтверджує інформацію, викладену в заяві (документи, що підтверджують факт народження особи, перебування її у шлюбі, наявність дітей, навчання в освітньому закладі України або іншої держави, паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, документи про роботу, отримання на території України медичної допомоги, про місце проживання, про право власності на житло або інші об’єкти нерухомості в Україні, довідки, видані органами місцевого самоврядування або державними органами, довідки з посольств іноземних держав або місць попереднього постійного та довгострокового проживання особи, а також з держав, громадянство яких мають члени її сім’ї, тощо).

У разі коли документи подаються законним представником особи, разом з ними подається документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Термін розгляду заяви

Рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства приймається протягом шести місяців з дня подання заяви про визнання особою без громадянства.

Строк розгляду такої заяви за рішенням уповноваженої особи ДМС може бути продовжено до 12 місяців.

Результат отримання послуги

Отримання рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства.


Особа, яка отримала рішення про визнання особою без громадянства, зобов’язана протягом десяти днів звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за оформленням посвідки на тимчасове проживання.

Особа, яка не звернулася протягом десяти днів за оформленням посвідки на тимчасове проживання, вважається такою, що проживає в Україні без документів на право проживання в Україні. Вказане є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адмінстративна відповідальність (ст. 203 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»).


Особам без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства надається дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції.

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Статус особи без громадянства діє до моменту набуття особою громадянства України або громадянства іншої держави*.


* У разі набуття особою громадянства України або громадянства іншої держави вона зобов`язана протягом місяця повідомити про це територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС за місцем оформленням посвідки на тимчасове проживання, дозволу на іміграцію, посвідки на постійне проживання.

Акти законодавства, що регулюють надання послуги