Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Підстави для отримання послуги

Усиновлення дитини або повнолітньої особи громадянами України або подружжям, один з якого є громадянином України.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про громадянство України", дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства,  стає громадянином  України  з  моменту  набрання  чинності рішенням про усиновлення,  незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, що постійно проживає на території України стає громадянином  України  з  моменту  набрання  чинності рішенням суду про усиновлення.

Як отримати послугу?

  1. Зібрати необхідні документи;
  2. звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання особи або законного представника дитини;
  3. подати заяву разом із необхідними документами;
  4. отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України (що є підставою для оформлення паспорта громадянина України) у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання.

Вартість послуги та пільги

Оплату за набуття громадянства України не передбачено

Подача заяви

Заява подається особисто або одним з усиновителів

Необхідні документи

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від умов набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 56-59 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"

Термін розгляду заяви

До трьох місяців

Результат отримання послуги

Набуття громадянства України

Підстави для відмови у наданні послуги

  • відсутніть підстав для отримання послуги;
  • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги