УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Підстави для отримання послуги

Усиновлення дитини або повнолітньої особи громадянами України або подружжям, один з якого є громадянином України.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про громадянство України", дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства,  стає громадянином  України  з  моменту  набрання  чинності рішенням про усиновлення,  незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, що постійно проживає на території України стає громадянином  України  з  моменту  набрання  чинності рішенням суду про усиновлення.

Як отримати послугу?

  1. Зібрати необхідні документи;
  2. звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання особи або законного представника дитини;
  3. подати заяву разом із необхідними документами;
  4. отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України (що є підставою для оформлення паспорта громадянина України) у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання.

Вартість послуги та пільги

Оплату за набуття громадянства України не передбачено

Подача заяви

Заява подається особисто або одним з усиновителів

Необхідні документи

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляють громадяни України (частина перша статті 11 Закону), один з усиновителів подає такі документи:

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства (частина перша статті 11 Закону), один з усиновителів подає  такі документи:

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем (частина друга статті 11 Закону), один з усиновителів подає такі документи:

Для оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України (частина третя статті 11 Закону), особа подає:

Термін розгляду заяви

До трьох місяців

Результат отримання послуги

Набуття громадянства України

Підстави для відмови у наданні послуги

  • відсутніть підстав для отримання послуги;
  • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги