УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею…

Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

Підстави для отримання послуги

Встановлення опіки громадянина України над іноземцем або особою без громадянства, що визнані судом недієздатними та проживають в Україні на законних підставах.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про громадянство України", іноземець або   особа  без  громадянства, які  проживають  в Україні на законних підставах, визнані судом недієздатними,  над якими    встановлено опіку громадянина   України,   набувають громадянство України з  моменту  набрання  чинності  рішенням  про встановлення опіки.

Як отримати послугу?

 1. Зібрати необхідні документи;
 2. звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання особи;
 3. подати заяву разом із необхідними документами;
 4. отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України (що є підставою для оформлення паспорта громадянина України) у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання

Вартість послуги та пільги

Оплату за набуття громадянства України не передбачено

Подача заяви

Заява подається опікуном

Необхідні документи

Опікун, що звертається до підрозділу ДМС України з питань громадянства, подає:

 1. копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування опікуна особи, яка визнана судом недієздатною, у громадянстві України;
 2. заяву про оформлення набуття особою, яка визнана судом недієздатною, громадянства України внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України;
 3. дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) особи, яка визнана судом недієздатною;
 4. копію рішення суду про встановлення над особою, яка визнана судом недієздатною, опіки;
 5. документ, що підтверджує проживання особи, яка визнана судом недієздатною та над якою встановлено опіку, на території України.

Термін розгляду заяви

До трьох місяців

Результат отримання послуги

Набуття громадянства України

Підстави для відмови у наданні послуги

 • відсутніть підстав для отримання послуги;
 • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги