УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином України

Оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином України

Підстави для отримання послуги

Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи, які відповідно до Закону України «Про громадянство України» мають правові підстави для встановлення належності до громадянства України та набуття громадянства України і звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою про надання адміністративної послуги.

Як отримати послугу

  • У разі необхідності особисто звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС України за місцем проживання з письмовою заявою про надання адміністративної послуги та подати необхідні документи;
  • отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України у відповідному територіальному органі або підрозділі ДМС України, перевіривши правильність внесених до бланка документа відомостей про себе. Довідку про реєстрацію особи громадянином України дитини отримати може особисто той з батьків або інший законний представник дитини, який клопотав про набуття дитиною громадянства України.

Вартість послуги та пільги

  • Вартість адміністративної послуги: 137,75 грн. (постанова КМУ від 04.06.2007 № 795)
  • Пільги – відсутні

Подача заяви

Заява подається особисто фізичною особою або через своїх законних представників

Необхідні документи

Для одержання адміністративної послуги з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України одержувач подає заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

  • платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї послуги;
  • 2 фотокартки розміром 35 х 45мм.

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Термін розгляду заяви

Довідка оформляється і видається заявникові після прийняття рішення про оформлення належності до громадянства України або після отримання повідомлення про прийняття до громадянства України відповідним Указом Президента України не пізніше ніж через 10 днів після прийняття відповідного рішення.

Результат отримання послуги

Отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Не обмежений

Підстави для відмови у наданні послуги

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі довідки визначені статтею 21 Закону України «Про громадянство України».

Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 Закону України "Про громадянство" шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не визначено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: