Поновлення у громадянстві України

Поновлення у громадянстві України

Підстави для отримання послуги

Поновлення у громадянстві України застосовується щодо осіб, громадянство яких було припинено відповідними указами Президента України

Як отримати послугу?

 1. Зібрати необхідні документи;
 2. звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання;
 3. подати заяву разом із необхідними документами;
 4. отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України (що є підставою для оформлення паспорта громадянина України) у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання.

Вартість послуги та пільги

Оплата за поновлення у громадянстві не передбачена

Подача заяви

Заява подається особисто

Необхідні документи

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від умов поновлення у громадянстві України, подаються документи, визначені п.п. 52-551 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"

Термін розгляду заяви

До трьох місяців

Результат отримання послуги

Набуття громадянства України

Підстави для відмови у наданні послуги

 1. У громадянстві України не поновлюється особа, яка:
 • вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 • засуджена  в  Україні  до  позбавлення  волі  за  вчинення тяжкого  або  особливо  тяжкого  злочину  (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави; 
 • вчинила на території іншої  держави  діяння,  яке  визнано законодавством  України   тяжким   або  особливо  тяжким злочином.
 • втратила громадянство України у зв’язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей чи фальшивих документів або стосовно якої рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 Закону (якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України); 
 1. Невиконання підстав для отримання послуги;
 2. Невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.
   

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги