УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Прийняття до громадянства України

Прийняття до громадянства України

Підстави для отримання послуги

Відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України", іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є (одночасне виконання)*:

 • визнання і дотримання Конституції України та законів України;
 • подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов`язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
 • безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п`яти років (окрім осіб, які перебувають у шлюбі з громадяниноми України понад 2 роки; осіб, які перебували у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, який припинився внаслідок його смерті; осіб, яких визнано біженцями; осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом; осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб, які мають визначні заслуги перед Україною; осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • отримання дозволу на імміграцію (окрім осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом; осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб, які мають визначні заслуги перед Україною; осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • володіння державною мовою відповідно до рівня, встановленого законодавством України — підтверджується сертифікатом про рівень володіння державною мовою, який видається Національною комісією зі стандартів державної мови за результатами іспиту (окрім осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України та осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • наявність законних джерел існування (окрім осіб, яких визнано біженцями; осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб, які мають визначні заслуги перед Україною; осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 20 статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства").

*- є виключення, детальніше - див. статтю 9 Закону України "Про громадянство України"

Як отримати послугу?

 1. Зібрати необхідні документи;
 2. звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання;
 3. подати заяву разом із необхідними документами;
 4. отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України (що є підставою для оформлення паспорта громадянина України) у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання.

Вартість послуги та пільги

Держмито: 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8 грн. 50 коп.).

Від сплати державного мита звільняються:

 • громадяни Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні, за подачу заяви про прийняття до громадянства України;
 • інваліди І та ІІ груп

Подача заяви

Заява подається особисто, одним із батьків дитини або іншим законним представником, який має дозвіл на імміграцію в Україну

Необхідні документи

 • Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України. При цьому подається засвідчений в установленому порядку переклад паспортного документа українською мовою.
 • В залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 45-51 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України".
 • Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує підстави для звільнення від його сплати (разом із копією).

Термін розгляду заяви

Загальний термін розгляду заяв про прийняття до громадянства України не повинен перевищувати 1 рік з дня їх надходження. Для дітей, осіб, яких визнано біженцями або яким надано притулок в Україні та осіб без громадянства загальний строк розгляду заяв не повинен перевищувати 9 місяців з дня їх надхоження.

Результат отримання послуги

Видання Указу Президента України про прийняття до громадянства України.

Підстави для відмови у наданні послуги

 1. До громадянства України не приймається особа, яка:

  - вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
  - засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
  - вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

 2. Невиконання умов для прийняття до громадянства України.
 3. Невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги