УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Підстави для отримання послуги

Тимчасове посвідчення громадянина України видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України.

Як отримати послугу

Вартість послуги та пільги

  • Вартість адміністративної послуги: плата за видачу тимчасового посвідчення громадянина України не передбачена
  • Пільги – відсутні

Подача заяви

Заява подається особисто фізичною особою або її представником

Необхідні документи

До заяви додаються такі документи:

  • заява-анкета для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України, форма якої затверджена спільним наказом МВС та МЗС від 25.12.2003  № 1598/260;
  • довідка про реєстрацію особи громадянином України;
  • 2 фотокартки розміром 35 х 45 мм;
  • особи, які постійно проживають в Україні, подають копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Документи приймаються за умови пред'явлення наявного паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Термін розгляду заяви

10 днів

Результат отримання послуги

Отримання тимчасового посвідчення громадянина України

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

До 2 років

Підстави для відмови у наданні послуги

Відсутність одного з документів, що включені до вищевказаного переліку

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Після отримання повідомлення про реєстрацію особи громадянином України. Відповідальність не передбачена

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: