УВАГА! НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС! Детальніше тут: https://dmsu.gov.ua/news/dms/7022.html

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Підстави для отримання послуги

Тимчасове посвідчення громадянина України видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України.

Як отримати послугу

  • У разі необхідності особисто звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС України за місцем проживання з письмовою заявою про надання адміністративної послуги та подати необхідні документи;
  • отримати тимчасове посвідчення громадянина України у відповідному територіальному органі або підрозділі ДМС України.

Вартість послуги та пільги

  • Вартість адміністративної послуги: плата за видачу тимчасового посвідчення громадянина України не передбачена
  • Пільги – відсутні

Подача заяви

Заява подається особисто фізичною особою або її представником

Необхідні документи

До заяви додаються такі документи:

  • платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги;
  • заява-анкета для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України, форма якої затверджена спільним наказом МВС та МЗС від 25.12.2003  № 598/260;
  • довідка про реєстрацію особи громадянином України;
  • 2 фотокартки розміром 35 х 45 мм;
  • особи, які постійно проживають в Україні, подають копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Документи приймаються за умови пред'явлення наявного паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Термін розгляду заяви

10 днів

Результат отримання послуги

Отримання тимчасового посвідчення громадянина України

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

До 2 років

Підстави для відмови у наданні послуги

Відсутність одного з документів, що включені до вищевказаного переліку

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не визначено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: