Обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року особі, щодо якої прийнято рішення суду, що…

Обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року особі, щодо якої прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов'язання ДМС оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року

Увага! Відповідно до Постанови КМУ від 21 жовтня 2022 р. № 1202 Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану установлено, що паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Підстави для отримання послуги

 • зміна прізвища, імені, по батькові, дати та/або місця народження;
 • установлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);
 • непридатність паспорта зразка 1994 року для користування (паспорт/фотокартка має потертості та/або відсутня її частина), що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дає змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, підчистки окремих літер у персональних даних / найменуванні органу / штампах / печатках або інші чинники, які впливають на цілісність документа.

Як отримати послугу

Звернутися до територіального підрозділу ДМС України за зареєстрованим місцем проживання.

У разі, коли особа не має місця проживання, за адресою якої вона може бути зареєстрована, та з певних причин не може або не бажає отримувати статус бездомної особи, або знята з реєстрації місця проживання для здійснення обміну паспорта зразка 1994 року, слід звернутися до територіального підрозділу ДМС України за останнім зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання.

УВАГА!

Особа, місце проживання якої зареєстровано на тимчасово окупованій території України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем звернення;

Внутрішньо переміщена особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

Бездомна особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

Необхідні документи

Для обміну паспорта зразка 1994 року заявник (законний представник) подає такі документи:

 1. заяву про обмін паспорта зразка 1994 року;
 2. рішення суду;
 3. паспорт зразка 1994 року, що підлягає обміну;
 4. дві (три - у разі одержання паспорта зразка 1994 року, який обмінюється в іншому територіальному підрозділі ДМС) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
 5. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (у разі обміну паспорта зразка 1994 року у зв'язку із непридатністю для користування) або оригінал документа про звільнення від його сплати;
 6. документи, що підтверджують обставини (крім обміну паспорта з причин непридатності його використання), на підставі яких паспорт зразка 1994 року підлягає обміну. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та подаються з перекладом українською мовою, вірність якого засвідчується нотаріально;
 7. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 8. посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб);

У разі обміну паспорта зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи.

Термін розгляду заяви

Оформлення і видача паспорта зразка 1994 року здійснюються протягом 30 календарних днів з дня подання особою до територіального підрозділу ДМС заяви та документів для оформлення і видачі паспорта.

Якщо в результаті перевірок за заявою про обмін у зв'язку із непридатністю паспорта зразка 1994 року не буде ідентифіковано особу, проводиться процедура встановлення особи. Установлення особи проводиться протягом 30 календарних днів з дня подання заяви, за потреби проведення додаткових перевірок строк продовжується до 60 календарних днів, про що інформується заявник у письмовій формі.

Результат отримання послуги

Видача паспорта громадянина України зразка 1994 року

Вартість послуги та пільги

Державне мито у сумі 34 грн. у разі обміну паспорта зразка 1994 року у зв’язку з непридатністю його для користування (крім осіб, які звільнені від сплати державного мита відповідно до пункту 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).

Підстави для відмови у наданні послуги

 1. особа не є громадянином України;
 2. за видачею паспорта зразка 1994 року звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень;
 3. особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення й видачі паспорта зразка 1994 року;
 4. особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи;
 5. інші підстави, визначені законодавством.

Строк звернення до територіального підрозділу ДМС України

Для обміну паспорта зразка 1994 року громадянин подає документи не пізніш як через місяць після зміни прізвища, імені або по батькові, встановлення розбіжностей у записах чи непридатності такого паспорта для користування.

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: