Структура та принципи формування розміру оплати праці керівника та заступників керівника ДМС

Структура та принципи формування розміру оплати праці керівника та заступників керівника ДМС

Відповідно до статті 6. Категорії посад державної служби розділу І Загальні положення Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі - Закону «Про державну службу») керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників відносяться до категорії «А» посад державної служби.

Розділом VI Закону «Про державну службу» визначено оплату праці, заохочення і соціальні гарантії державних службовців.

Так, відповідно до статті 50. Оплата праці державних службовців Закону «Про державну службу» заробітна плата державного службовця складається з:

  • посадового окладу;
  • надбавки за вислугу років;
  • надбавки за ранг державного службовця;
  • премії (у разі встановлення).

Водночас, умови оплати праці працівників державних органів встановлюються відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» зокрема:

  • Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів;
  • Розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;
  • Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
  • Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу (відповідно до статті 52 Закону «Про державну службу»). 

Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та порядку, визначених Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 414.

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. (відповідно до статті 57 Закону «Про державну службу»).

Відповідно до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 500 державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви.