УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Структура та принципи формування розміру оплати праці керівника та заступників керівника ДМС

Структура та принципи формування розміру оплати праці керівника та заступників керівника ДМС

Відповідно до статті 6. Категорії посад державної служби розділу І Загальні положення Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі - Закону «Про державну службу») керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників відносяться до категорії «А» посад державної служби.

Розділом VI Закону «Про державну службу» визначено оплату праці, заохочення і соціальні гарантії державних службовців.

Так, відповідно до статті 50. Оплата праці державних службовців Закону «Про державну службу» заробітна плата державного службовця складається з:

  • посадового окладу;
  • надбавки за вислугу років;
  • надбавки за ранг державного службовця;
  • премії (у разі встановлення).

Умови оплати праці державних службовців державних органів на основі класифікації посад встановлюються відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», зокрема:

  • Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році;
  • Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад

Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017  № 15 «Питання оплати праці державних органів» встановлюється, зокрема:

  • Розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;
  • Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А».

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу (відповідно до абзацу 2 пункту 12 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»). 

Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та порядку, визначених Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 414.

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги (відповідно до статті 57 Закону «Про державну службу»).

Водночас, грошова допомога, що виплачується державному службовцю під час надання щорічної основної відпустки, визначається у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці (пункт 12 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»).

Відповідно до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 500 державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, на підставі особистої заяви.