Апарат ДМС

1 Керівництво
1.1 Голова Державної міграційної служби України
1.2 Перший заступник Голови Державної міграційної служби України
1.3 Заступник Голови Державної міграційної служби України
1.4 Заступник Голови Державної міграційної служби України
2 Департамент організаційного забезпечення:
2.1 Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами
2.1.1 Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами
2.1.2 Відділ статистичної роботи та моніторингу міграційних процесів
2.1.3 Відділ планування та контролю
2.2 Управління організаційної роботи
2.2.1 Відділ документального забезпечення та архівної роботи
2.2.2 Відділ забезпечення діяльності керівництва ДМС
2.2.3 Відділ з питань дотримання гендерної рівності та опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів
3 Департамент інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації:
3.1 Відділ інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
3.2 Відділ телекомунікацій та технічного забезпечення
3.3 Відділ «Головний обчислювальний центр»
3.4 Відділ супроводження функціонування ЄДДР
3.5 Відділ захисту інформації
4 Департамент з питань громадянства, паспортизації та реєстрації:
4.1 Відділ реєстрації та еміграції
4.2 Відділ паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України
4.3 Відділ по роботі з ЄДДР
4.4 Відділ з питань громадянства
4.5 Відділ перевірок належності до громадянства України та взаємодії з органами влади
4.6 Відділ координації роботи територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС з питань оформлення документів, що підтверджують громадянство України 
5 Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства:
5.1 Відділ з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства
5.2 Відділ організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
5.3 Сектор збору та аналізу інформації по країнах походження
5.4 Відділ по роботі з шукачами захисту
5.5 Сектор організації та аналізу адміністративного провадження
5.6 Відділ організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців
5.7 Сектор соціальної інтеграції
5.8 Сектор з питань документування та обліку осіб, які отримали захист в Україні
6 Департамент юридичного забезпечення
6.1 Відділ нормативно-правового забезпечення
6.2 Відділ юридичного супроводження діяльності ДМС
6.3 Відділ представництва в судах
6.4 Відділ взаємодії з юридичними службами територіальних органів
7 Управління міжнародних зв’язків
7.1 Відділ міжнародно-договірного забезпечення
7.2 Відділ міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення
7.3 Сектор з питань міжнародної технічної допомоги
8 Управління персоналу:
8.1 Відділ управління персоналом апарату ДМС
8.2 Відділ управління керівними кадрами територіальних органів та підвідомчих установ
8.3 Відділ планування кар'єри, розвитку та оцінювання персоналу
8.4 Сектор «Навчально-методичний центр»
9 Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерської служби:
9.1 Відділ бухгалтерського обліку
9.2 Відділ фінансового забезпечення та бюджетного планування
9.3 Відділ консолідованої звітності та методології бухгалтерського обліку
9.4 Відділ матеріального обліку
10 Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва:
10.1 Відділ ресурсного забезпечення, державних закупівель та управління державним майном
10.2 Відділ господарського забезпечення
10.3 Сектор капітального будівництва
11 Управління комунікацій та електронних сервісів
11.1 Відділ внутрішніх та зовнішніх комунікацій
11.2 Відділ веб-супроводження та електронних сервісів
12 Відділ стандартизації, контролю та моніторингу
13 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
 14 Відділ внутрішнього аудиту
 15 Режимно-секретний сектор
 16 Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Керівництво

Голова

м. Київ, вул. Володимирська, 9

НАУМЕНКО Наталія Миколаївна

(044) 278-79-94

naumenkodmsu.gov.ua

Заступник Голови

м. Київ, вул. Володимирська, 9

ДОНСЬКИЙ Сергій Миколайович

(044) 365-03-86

donskyydmsu.gov.ua

Заступник Голови

м. Київ, вул. Володимирська, 9

ДВОЙЛЕНКО Іван Володимирович

(044) 365-30-36

dvoilenkodmsu.gov.ua

Департамент організаційного забезпечення

м. Київ, вул. Володимирська, 9

administrationdmsu.gov.ua

Директор Департаменту ПРОМОГАЙБЕНКО Володимир В'ячеславович

(044) 279-64-74

promogaibenkodmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами ЮРЧЕНКО Володимир Миколайович

(044) 279-64-75

yurchenkodmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань дотримання гендерної рівності та опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів СМІРНОВА Ірина Сергіївна

(044) 278-34-02

smirnovadmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення діяльності керівництва ДМС КАСЯН Тетяна Петрівна

(044) 278-04-48

kasiandmsu.gov.ua

Начальник відділу документального забезпечення та архівної роботи ГРУДІЙ Світлана В`ячеславівна

(044) 279-64-73

vdzdmsu.gov.ua

Начальник відділу планування та контролю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами КОЗИНЕЦЬ Наталя Геннадіївна

(044) 365-30-19

n.kozynetsdmsu.gov.ua

Начальник відділу статистичної роботи та моніторингу міграційних процесів КИСЕЛЬОВА Ольга Вячеславівна

(044) 365-32-05

kyseliovadmsu.gov.ua

Департамент з питань громадянства, паспортизації та реєстрації

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

passportdmsu.gov.ua

Директор Департаменту ГАРНИК Марія Сергіївна

(044) 280-45-06

garnikdmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту ПАЛІЄНКО Олена Іванівна

(044) 289-50-49

palienkodmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу з питань громадянства КРИШТОП Юлія Володимирівна

(044) 365-30-95

kryshtopdmsu.gov.ua

Начальник відділу по роботі з ЄДДР СЄВРУК Юлія Леонідівна

(044) 289-51-10

syevrukdmsu.gov.ua

Начальник відділу реєстрації та еміграції ЛЕЩЕНКО Світлана Іванівна

(044) 365-30-50

leshchenkodmsu.gov.ua

Начальник відділу перевірок належності до громадянства України та взаємодії з органами влади ЖОЛОБ Василь Іванович

(044) 289-50-91

zholobdmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території ШЕВЧЕНКО Станіслав Юрійович

(044) 365-32-00

st.schevchenkodmsu.gov.ua

Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства

м. Київ, вул. Володимирська, 9

refugeesdmsu.gov.ua

Директор Департаменту СИНЯВСЬКИЙ Петро Миколайович

(044) 278-04-12

syniavskyidmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців і осіб без громадянства ВАЛЕТЕНКО Ольга Володимирівна

(044) 278-04-13

valetenkodmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу по роботі з шукачами захисту ПОВСТЮК Андрій Іванович

(044) 278-28-94

povstiukdmsu.gov.ua

Начальник відділу організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців РИБАЛКО Іван Анатолійович

(044) 279-05-20

rybalkodmsu.gov.ua

Начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення ДАНИЛЮК Віктор Олександрович

(044) 278-66-74

danylyukdmsu.gov.ua

immigrationdmsu.gov.ua

Завідувач сектору організації та аналізу адміністративного провадження ВИСОЦЬКА Олена Вікторівна

(044) 278-61-96

shepovalovadmsu.gov.ua

Завідувач сектору соціальної інтеграції ШПИНЯК Любов Володимирівна

(044) 279-42-31

shpyniakdmsu.gov.ua

Завідувач сектору збору та аналізу інформації по країнах походження ІТАНІ Абдул Кадер Мустафа

(044) 279-05-19

itanidmsu.gov.ua

Департамент інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації

м. Київ, вул. Володимирська, 9

itdmsu.gov.ua

Директор Департаменту РИМАШЕВСЬКИЙ Андрій Васильович

(044) 365-32-02

rymashevskiydmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації СТРАШКО Володимир Вікторович

(044) 365-32-34

strashkodmsu.gov.ua

Начальник відділу захисту інформації КАРАПОТА Олександр Леонідович

(044) 365-30-97

karapotadmsu.gov.ua

Начальник відділу супроводження функціонування ЄДДР ХОМЕНКО Володимир Миколайович

(044) 365-30-74

khomenkodmsu.gov.ua

Департамент юридичного забезпечення

м. Київ, вул. Володимирська, 9

lawdmsu.gov.ua

Директор Департаменту ДУБЧАК Олена Олександрівна

(044) 278-04-49

dubchakdmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу нормативно-правового забезпечення ЗАГОРЕЛІК Микола Владиславович

(044) 278-50-11

(044) 278-35-04

zahorelikdmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу представництва в судах ХАРЧЕНКО Світлана Вікторівна

(044) 278-13-25

kharchenkodmsu.gov.ua

Начальник відділу юридичного супроводження діяльності ДМС МЕСЮК Людмила Анатоліївна

(044) 279-34-04

zavgorodnyadmsu.gov.ua

Начальник відділу взаємодії з юридичними службами територіальних органів ШЕВЧЕНКО Олександр Володимирович

(044) 365-03-87

o.v.shevchenkodmsu.gov.ua

Управління комунікацій та електронних сервісів

м. Київ, вул. Володимирська, 9

zmidmsu.gov.ua

Начальник Управління КІКНАДЗЕ Гага Сергійович (044) 365-30-38

Начальник відділу веб-супроводження та електронних сервісів ПAЗИЧ Лeoнiд Пeтрoвич

(044) 279-02-26

Управління міжнародних зв'язків

м.Київ, вул. Володимирська, 9

relationsdmsu.gov.ua

Начальник Управління ШПАК Денис Ростиславович

(044) 279-05-31

shpakdmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління - начальник відділу міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення КОВАЛЬОВ Андрій Іванович

(044) 279-05-31

a.kovalovdmsu.gov.ua

Начальник відділу міжнародно-договірного забезпечення САЛІМСЬКИЙ Олександр Володимирович

(044) 278-04-24

salimskyidmsu.gov.ua

Завідувач сектору з питань міжнародної технічної допомоги ВИШНЯКОВА Ганна Георгіївна

(044) 365-32-59

vyshniakovadmsu.gov.ua

Управління персоналу

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 13-є

personaldmsu.gov.ua

Начальник Управління СЕЛІВАНОВ Сергій Володимирович

(044) 365-03-85

selivanovdmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління – начальник відділу управління персоналом апарату ДМС ОХОБА Людмила Іванівна

(044) 365-32-38

okhobadmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління – начальник відділу управління керівними кадрами територіальних органів та підвідомчих установ СУЛИМКО Ірина Геннадіївна

(044) 365-32-70

sulymkodmsu.gov.ua

Начальник відділу планування кар'єри, розвитку та оцінювання персоналу ШЕВЦОВА Яна Володимирівна

(044) 365-30-75

shevtsovadmsu.gov.ua

Завідувач сектору "Навчально-методичний сектор" КАШЛАКОВА Ася Ігорівна

(044) 365-32-37

kashlakovadmsu.gov.ua

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерської служби

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

financedmsu.gov.ua

Директор Департаменту - головний бухгалтер СТУС Вікторія Василівна

(044) 280-44-99

stusdmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту – начальник відділу бухгалтерського обліку

РУКАВЦЕВА Антоніна Григорівна

(044) 280-42-62

rukavtsevadmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу фінансового забезпечення та бюджетного планування ШЕМЕТ Світлана Олегівна

(044) 280-45-21

shemetdmsu.gov.ua

Начальник відділу  консолідованої звітності та методології бухгалтерського обліку БІЛИК Тетяна Михайлівна

(044) 280-41-32

bilykdmsu.gov.ua

Начальник відділу матеріального обліку ПЕТРИК Наталія Віталіївна

(044) 280-41-32

petrykdmsu.gov.ua

Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва

м.Київ, вул. Саксаганського, 4

docurgzdmsu.gov.ua

Начальник Управління ВАКАЛЮК Володимир Мирославович

(044) 289-50-35

vakalyukdmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу ресурсного забезпечення, державних закупівель та управління державним майном БОРЕЦЬКИЙ Сергій Васильович

(044) 280-41-73

boretskyidmsu.gov.ua

Начальник відділу господарського забезпечення АНДРІЄНКО Петро Григорович

(044) 280-47-21

p.andriyenkodmsu.gov.ua

Завідувач сектору капітального будівництва ПАРУБОЧИЙ Василь Андрійович

(044) 280-47-92

parubotchiydmsu.gov.ua

Відділ стандартизації, контролю та моніторингу

м. Київ, вул. Володимирська, 9

Начальник відділу УСТІНОВ Віталій Юрійович

(044) 278-04-22

ustinovdmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу ІВАНЕЦЬ Світлана Миколаївна

(044) 365-30-09

ivanetsdmsu.gov.ua

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

antikorupcijadmsu.gov.ua

Начальник відділу ГРЕБЕНЮК Сергій Васильович

(044) 289-50-57

grebenyukdmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу ОХРОМЄЄВ Євгеній Георгійович

(044) 289-50-57

ohromeevdmsu.gov.ua

Відділ внутрішнього аудиту

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

vn_auditdmsu.gov.ua

Начальник відділу ГОЛОВАНЬ Павло Миколайович

(044) 365-32-63

holovandmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу ПРОКОПЕНКО Станіслав Олександрович

(044) 365-32-45

prokopenkodmsu.gov.ua

Режимно-секретний сектор

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

securitydmsu.gov.ua

Завідувач сектору СКРИПНІК Віктор Вікторович

(044) 280-43-15

skrypnikdmsu.gov.ua

Спеціалісти за окремими напрямами роботи

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи ЗІНЄВИЧ Олександр Анатолійович

(044) 280-43-79

zinevichdmsu.gov.ua

mobrobotadmsu.gov.ua