Апарат ДМС

1 Керівництво
1.1 Голова Державної міграційної служби України
1.2 Перший заступник Голови Державної міграційної служби України
1.3 Заступник Голови Державної міграційної служби України
2 Департамент організаційного забезпечення:
2.1 Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами
2.1.1 Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами
2.1.2 Відділ аналізу та вирішення проблемних питань діяльності ДМС
2.1.3 Відділ планування та контролю
2.2 Управління організаційної роботи
2.2.1 Відділ документального забезпечення та архівної роботи
2.2.2 Відділ забезпечення діяльності керівництва ДМС
2.2.3 Відділ з питань дотримання гендерної рівності та опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів
3 Департамент інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації:
3.1 Відділ інформатизації та цифрового розвитку
3.2 Відділ телекомунікацій та технічного забезпечення
3.3 Відділ «Головний обчислювальний центр»
3.4 Відділ захисту інформаціїї
3.5 Відділ супроводження функціонування ЄДДР
4 Департамент з питань громадянства, паспортизації та реєстрації:
4.1 Відділ реєстрації та еміграції
4.2 Відділ паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України
4.3 Відділ по роботі з ЄДДР
4.4 Відділ з питань громадянства
4.5 Відділ перевірок належності до громадянства України та взаємодії з органами влади
5 Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства:
5.1 Відділ з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства
5.2 Відділ організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
5.3 Сектор збору та аналізу інформації по країнах походження 
5.4 Відділ по роботі з шукачами захисту
5.5 Сектор організації та аналізу адміністративного провадження
5.6 Відділ організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців
5.7 Сектор соціальної інтеграції
5.8 Сектор з питань документування та обліку осіб, які отримали захист в Україні
6 Управління міжнародних зв'язків
6.1 Відділ міжнародно-договірного забезпечення
6.2 Відділ міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення
7 Управління персоналу
7.1 Відділ управління персоналом апарату ДМС
7.2 Відділ управління керівними кадрами територіальних органів та підвідомчих установ
7.3 Відділ планування кар'єри, розвитку та оцінювання персоналу
8 Управління юридичного забезпечення
8.1 Відділ нормативно-правового забезпечення
8.2 Відділ юридичного забезпечення господарської діяльності
8.3 Відділ представництва в судах
9 Управління фінансового забезпечення та бухгалтерської служби
9.1 Відділ бухгалтерського обліку
9.2 Відділ фінансового забезпечення та бюджетного планування
9.3 Відділ консолідованої звітності та методології бухгалтерського обліку
10 Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва
10.1 Відділ ресурсного забезпечення, державних закупівель та управління державним майном
10.2 Відділ ресурсного забезпечення, державних закупівель та управління державним майном
10.3 Сектор капітального будівництва
11 Управління комунікацій та електроних сервісів
11.1 Відділ внутрішніх та зовнішніх комунікацій
11.2 Відділ веб-супроводження та електронних сервісів
12 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
13 Відділ внутрішнього аудиту
14 Режимно-секретний сектор
15 Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Керівництво

Голова

м. Київ, вул. Володимирська, 9

СОКОЛЮК Максим Юрійович

(044) 278-17-18

sokoliukdmsu.gov.ua

Перший заступник Голови

м. Київ, вул. Володимирська, 9

НАУМЕНКО Наталія Миколаївна

(044) 278-79-94

naumenkodmsu.gov.ua

Департамент організаційного забезпечення

м. Київ, вул. Володимирська, 9

administrationdmsu.gov.ua

Директор Департаменту ДОНСЬКИЙ Сергій Миколайович

(044) 279-64-75

donskyydmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник управління організаційної роботи ПРОМОГАЙБЕНКО Володимир В'ячеславович

(044) 279-64-74

promogaibenkodmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами ЮРЧЕНКО Володимир Миколайович

(044) 279-64-75

yurchenkodmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу аналізу та вирішення проблемних питань діяльності ДМС Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами УСТІНОВ Віталій Юрійович

(044) 278-04-22

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань дотримання гендерної рівності та опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів СМІРНОВА Ірина Сергіївна

(044) 278-34-02

smirnovadmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення діяльності керівництва ДМС КАСЯН Тетяна Петрівна

(044) 278-04-48

kasiandmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами ПЛЯС Юрій Едуардович pliasdmsu.gov.ua
Начальник відділу документального забезпечення та архівної роботи ГРУДІЙ Світлана В`ячеславівна

(044) 279-64-73

vdzdmsu.gov.ua

Начальник відділу планування та контролю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами КОЗИНЕЦЬ Наталя Геннадіївна

Департамент з питань громадянства, паспортизації та реєстрації

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

passportdmsu.gov.ua

Директор Департаменту ГАРНИК Марія Сергіївна

(044) 280-45-06

garnikdmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту ПАЛІЄНКО Олена Іванівна

(044) 289-50-49

palienkodmsu.gov.ua

Начальник відділу по роботі з ЄДДР СЄВРУК Юлія Леонідівна

(044) 289-51-10

syevrukdmsu.gov.ua

Начальник відділу реєстрації та еміграції ЛЕЩЕНКО Світлана Іванівна
Начальник відділу перевірок належності до громадянства України та взаємодії з органами влади ЖОЛОБ Василь Іванович

(044) 289-50-91

zholobdmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу з питань громадянства АНДРІУЦА Лариса Вікторівна

(044) 287-04-97

andriutsadmsu.gov.ua

Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства

м. Київ, вул. Володимирська, 9

refugeesdmsu.gov.ua

Директор Департаменту СИНЯВСЬКИЙ Петро Миколайович

(044) 278-04-12

syniavskyidmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців і осіб без громадянства ВАЛЕТЕНКО Ольга Володимирівна

(044) 278-04-13

valetenkodmsu.gov.ua

Начальник відділу організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців РИБАЛКО Іван Анатолійович

(044) 279-05-20

rybalkodmsu.gov.ua

Начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення ДАНИЛЮК Віктор Олександрович

(044) 278-66-74

danylyukdmsu.gov.ua

immigrationdmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу по роботі з шукачами захисту КЛИМЕНКО Наталія Сергіївна

(044) 278-50-25

klymenkodmsu.gov.ua

Завідувач сектору організації та аналізу адміністративного провадження ШЕПОВАЛОВА Олена Вікторівна

(044) 278-61-96

shepovalovadmsu.gov.ua

Завідувач сектору з питань документування та обліку осіб, які отримали захист в Україні ПОВСТЮК Андрій Іванович

(044) 278-28-94

povstiukdmsu.gov.ua

Завідувач сектору соціальної інтеграції ШПИНЯК Любов Володимирівна

(044) 279-42-31

shpyniakdmsu.gov.ua

Завідувач сектору збору та аналізу інформації по країнах походження ІТАНІ Абдул Кадер Мустафа

(044) 279-05-19

itanidmsu.gov.ua

Департамент інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації

м. Київ, вул. Володимирська, 9

itdmsu.gov.ua

Директор Департаменту ДВОЙЛЕНКО Іван Володимирович

(044) 253-09-07

dvoilenkodmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу «Головний обчислювальний центр» РИМАШЕВСЬКИЙ Андрій Васильович

(044) 253-09-50

rymashevskiydmsu.gov.ua

Заступник директора Департаменту - начальник відділу інформатизації та цифрового розвитку СТРАШКО Володимир Вікторович

(044) 289-51-14

strashkodmsu.gov.ua

Начальник відділу телекомунікацій та технічного забезпечення СТАДНІК Едуард Петрович

(044) 289-50-57

stadnikdmsu.gov.ua

Начальник відділу захисту інформації КАРАПОТА Олександр Леонідович

(044) 278-50-01

karapotadmsu.gov.ua

Начальник відділу супроводження функціонування ЄДДР ХОМЕНКО Володимир Миколайович

(044) 253-09-19

khomenkodmsu.gov.ua

Управління комунікацій та електронних сервісів

м. Київ, вул. Володимирська, 9

zmidmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу внутрішніх та зовнішніх комунікацій ГАНЕНКО Інна Федорівна

(044) 279-62-52

Начальник відділу веб-супроводження та електронних сервісів ПAЗИЧ Лeoнiд Пeтрoвич

(044) 279-02-26

Управління міжнародних зв'язків

м.Київ, вул. Володимирська, 9

relationsdmsu.gov.ua

Начальник Управління ШПАК Денис Ростиславович

(044) 279-05-31

shpakdmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління - начальник відділу міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення КОВАЛЬОВ Андрій Іванович

(044) 279-05-31

a.kovalovdmsu.gov.ua

Начальник відділу міжнародно-договірного забезпеченняя САЛІМСЬКИЙ Олександр Володимирович

(044) 278-04-24

salimskyidmsu.gov.ua

Управління юридичного забезпечення

м. Київ, вул. Володимирська, 9

lawdmsu.gov.ua

Начальник Управління ДУБЧАК Олена Олександрівна

(044) 278-04-49

dubchakdmsu.gov.ua

Заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правового забезпечення ЗАГОРЕЛІК Микола Владиславович

(044) 278-50-11

(044) 278-35-04

zahorelikdmsu.gov.ua

Начальник відділу юридичного забезпечення господарської діяльності ЧЕБАН Ігор Миколайович

(044) 280-41-83

chebandmsu.gov.ua

Начальник відділу представництва в судах ХАРЧЕНКО Світлана Вікторівна

(044) 278-13-25

kharchenkodmsu.gov.ua

Управління персоналу

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 13-є

personaldmsu.gov.ua

Начальник Управління СЕЛІВАНОВ Сергій Володимирович

selivanovdmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління – начальник відділу управління персоналом апарату ДМС ОХОБА Людмила Іванівна

okhobadmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління – начальник відділу управління керівними кадрами територіальних органів та підвідомчих установ СУЛИМКО Ірина Геннадіївна

sulymkodmsu.gov.ua

Начальник відділу планування кар'єри, розвитку та оцінювання персоналу ШЕВЦОВА Яна Володимирівна

shevtsovadmsu.gov.ua

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерської служби

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

financedmsu.gov.ua

Начальник Управління - головний бухгалтер СТУС Вікторія Василівна

(044) 280-44-99

stusdmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління – начальник відділу бухгалтерського обліку

РУКАВЦЕВА Антоніна Григорівна

(044) 280-42-62

rukavtsevadmsu.gov.ua

Заступник начальника Управління - начальник відділу фінансового забезпечення та бюджетного планування ШЕМЕТ Світлана Олегівна

(044) 280-45-21

shemetdmsu.gov.ua

Начальник відділу  консолідованої звітності та методології бухгалтерського обліку БІЛИК Тетяна Михайлівна

(044) 280-41-32

bilykdmsu.gov.ua

Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва

м.Київ, вул. Саксаганського, 4

docurgzdmsu.gov.ua

Начальник Управління ВАКАЛЮК Володимир Мирославович

(044) 289-50-35

vakalyukdmsu.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу ресурсного забезпечення, державних закупівель та управління державним майном БОРЕЦЬКИЙ Сергій Васильович  
Начальник відділу господарського забезпечення АНДРІЄНКО Петро Григорович  
Завідувач сектору капітального будівництва МАЛІНСЬКИЙ Сергій Миколайович  

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

м. Київ, вул. Павлівська, 29

antikorupcijadmsu.gov.ua

Начальник відділу ГРЕБЕНЮК Сергій Васильович

(044) 289-50-57

grebenyukdmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу ОХРОМЄЄВ Євгеній Георгійович

(044) 289-50-57

ohromeevdmsu.gov.ua

Відділ внутрішнього аудиту

м. Київ, вул. Павлівська, 29

vn_auditdmsu.gov.ua

Начальник відділу ГОЛОВАНЬ Павло Миколайович

(044) 486-05-74

holovandmsu.gov.ua

Заступник начальника відділу ПРОКОПЕНКО Станіслав Олександрович

(044) 486-05-74

prokopenkodmsu.gov.ua

Режимно-секретний сектор

м. Київ, вул. Саксаганського, 4

securitydmsu.gov.ua

Завідувач сектору СКРИПНІК Віктор Вікторович

(044) 280-43-15

skrypnikdmsu.gov.ua

Спеціалісти за окремими напрямами роботи

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи ЗІНЄВИЧ Олександр Анатолійович

(044) 280-43-79

zinevichdmsu.gov.ua

mobrobotadmsu.gov.ua