УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

До уваги іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України

До уваги іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України

25.08.2019 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України» (далі – Закон), яким, зокрема, внесено зміни до законів  України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про громадянство України».

Так, статтю 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» доповнено частиною двадцятою, згідно якої іноземці особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищезазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищезазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями (далі -  особи, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах, у тому числі у випадках, якщо термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну, на час до завершення тимчасової окупації Російською Федерацією території України у значенні Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1120 (набрала чинності 28.12.2019) внесено зміни до Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322, якими врегульовано процедуру оформлення посвідки на тимчасове проживання вказаній категорії іноземців.

Отже, для оформлення посвідки на тимчасове проживання особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, необхідно звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС або державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центру надання адміністративних послуг за місцем проживання та подати наступні документи:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;

Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, для отримання посвідки можуть подавати паспортний документ, строк дії якого закінчився чи який підлягає обміну, у разі, коли за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй “Про територіальну цілісність України” від 27 березня 2014 р. № 68/262.”

2) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) дійсний поліс медичного страхування;

4) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

5) а також один з таких документів:

подання Міноборони, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, або правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, які виконували завдання антитерористичної операції, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

клопотання командира підрозділу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, оформлене за зразком та в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

У разі отримання письмової відмови в наданні подання чи клопотання, передбачених абзацами другим і третім цього підпункту, іноземець та особа без громадянства може подати разом з відповідною заявою рішення суду про встановлення факту її належності до осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.”;

Принагідно інформуємо, що Порядок оформлення клопотання командира підрозділу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для видачі іноземцям або особам без громадянства посвідки на тимчасове проживання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1143.

Також звертаємо увагу, що пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 6 червня 2019 року № 2743-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості  України», який набув чинності 25.08.2019, визначено, що іноземці та особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», мають право протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання (тобто до 25.02.2020 року).