УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Важлива інформація для органів реєстрації

Важлива інформація для органів реєстрації

1 грудня 2021 року набрав чинності Закон України від 5 листопада 2021 року № 1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (далі – Закон № 1871-IX), який регулює відносини у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні, а також встановлює порядок надання таких послуг та порядок внесення, обробки, обміну відповідними відомостями в електронних реєстрах, базах даних для надання таких послуг.

З метою реалізації положень Закону № 1871-IX, 7 лютого 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» (набрання чинності 14 березня 2022 року), якою затверджено:

  • Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування);
  • Порядок створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад;
  • Порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування) визначає механізм здійснення декларування/реєстрації місця проживання (перебування), зміни місця проживання, зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), скасування декларування/ реєстрації місця проживання (перебування), а також встановлює форми необхідних для цього документів.

Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад визначаються засади створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, а також процедура надання та передачі інформації з/до такого реєстру.

Порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру визначає механізм та строки передачі інформації про декларування/реєстрацію місця проживання (перебування), зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), скасування реєстраційних дій виконавчих органів сільської, селищної або міської ради (далі - орган реєстрації), що здійснюють декларування/реєстрацію, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), скасування реєстраційних дій фізичних осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження сільської, селищної або міської ради, для внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС, зокрема засобами єдиної інформаційної системи МВС, та подальшої передачі відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

 

Основні новели у сфері декларування місця проживання та реєстрації місця проживання (перебування) на території України.

  • У зв’язку з прийняттям Урядом 7 лютого 2022 року постанови № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Так, зокрема, довідка про реєстрацію місця проживання особи, а також довідка про зняття з реєстрації місця проживання, форми яких були наведені у додатках 13, 16, відповідно, до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207, також втратили чинність.

На теперішній час, документом, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади (видається органом реєстрації або центром надання адміністративних послуг у паперовій формі за зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника (далі – суб’єкт звернення).

Суб’єкт звернення може звернутися за отриманням витягу через Єдиний державний вебпортал електронних послуг після проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

  • Місце проживання (перебування) особи, зареєстроване до набрання чинності Законом № 1871-IX, не підлягає повторній реєстрації (декларуванню).

 Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності Законом № 1871-IX, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до:

1) паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки;

2) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон;

3) витягу з реєстру територіальної громади.

 

  • Положеннями Закону № 1871-IX, зокрема, вводяться нові терміни - «декларування місця проживання особи», «реєстраційна дія».

Так, декларування місця проживання особи – це повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання шляхом надання декларації про місце проживання в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади. Декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою такою особою в електронній формі  засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється виключно у житлі приватної форми власності за умови внесення відомостей про це житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також у гуртожитку,  що не належить особі на праві власності, спільної власності (спільної часткової або спільної сумісної власності), за умови надання згоди уповноваженої особи з управління (утримання) гуртожитку, що належить до сфери управління підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Тоді як,  реєстрація місця проживання (перебування) особи – внесення за заявою про реєстрацію місця проживання (перебування), поданою особою в паперовій формі, до реєстру територіальної громади інформації про місце проживання (перебування) особи. Реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за заявою такої особи, поданою в паперовій формі до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг, за адресою житла будь-якої форми власності.

Декларування місця проживання, реєстрація місця проживання (перебування) особи не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом), про проживання в якому особа повідомила.

Особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування).

Виняток: на період тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя зазначені положення не поширюються на  осіб, місце проживання яких зареєстроване у житлі, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Така особа може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

У цьому випадку до реєстру територіальної громади вносяться відомості про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

  • 4. З моменту набрання чинності Законом № 1871-IX відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)/зняте із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться.

 

  • Законом № 1871-IX запроваджено більш спрощену процедуру зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування), у тому числі, власниками житла.

Так, на законодавчому рівні закріплено право власника житла приватної форми власності звертатися до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг для здійснення зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) повнолітньої особи, а також дитини, у разі якщо така реєстраційна дія здійснюється разом з її батьками або іншими законними представниками чи одним із них.

 Не може бути здійснено  зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини або виключення з реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) дитини, окремо без її батьків або інших законних представників чи одного із них.

При цьому слід зазначити, що місце проживання (перебування) особи, зареєстроване до дня набрання чинності  Законом  № 1871-IX, обліковується в реєстрі територіальної громади, знімається з реєстрації/скасовується у порядку, встановленому для зняття/скасування зняття з реєстрації місця проживання, визначеного цим Законом.

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

В умовах дії режиму воєнного стану, з метою збереження персональних даних громадян, запобігання їх втраті, знищенню, спотворенню, недопущення випадків несанкціонованого доступу до таких даних (відповідно до постанови Уряду від 12 березня 2022 року № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану»), роботу реєстрів територіальних громад було тимчасово призупинено, що унеможливлювало надання органами реєстрації з 24 лютого 2022 року адміністративних послуг з декларування/реєстрації місця проживання (перебування) осіб, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) осіб, видачі витягів з відповідного реєстру територіальної громади тощо.

На теперішній час, ДМС відновлено електронну інформаційну взаємодію відомчої інформаційної системи ДМС з реєстрами територіальних громад, які ведуться відповідними органами реєстрації засобами власних інформаційно-комунікаційних систем, а також забезпечено відновлення функціонування реєстрів територіальних громад, що ведуться органами реєстрації засобами відомчої інформаційної системи ДМС із доступом через офіційний веб-сайт ДМС, виключно за умови реалізації органами реєстрації своїх повноважень в межах областей, всі територіальні громади яких знаходяться на підконтрольній Уряду  України території та відсутні в Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації,оточенні (блокуванні), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за № 4531/37789 (у редакціях, чинних на момент відновлення електронної інформаційної взаємодії відомчої інформаційної системи ДМС з реєстрами територіальних громад, та на момент відновлення функціонування реєстрів територіальних громад, які ведуться органами реєстрації засобами відомчої інформаційної системи ДМС із доступом через офіційний веб-сайт ДМС).

Відключення доступу до реєстрів територіальних громад, а також  відновлення їх роботи,  здійснюється ДМС з урахуванням змін, які періодично вносяться до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75.

 

 


31 грудня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. №1362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №207» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1362-2020-%D0%BF#Text ).

Згідно з внесеними змінами, з 1 квітня 2021 року органи реєстрації (виконавчі органи сільських, селищних або міських рад, сільські голови, які здійснюють реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради) здійснюють ведення реєстрів територіальних громад виключно в електронній формі.

Водночас вказаною постановою, зокрема, затверджено, що з 1 квітня 2021 року передача інформації про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб від органів реєстрації до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою її передачею до Єдиного державного демографічного реєстру буде здійснюватися виключно в електронній формі.

Також звертаємо увагу органів реєстрації на те, що з 1 квітня 2021 року втрачають чинність, зокрема, додатки до Порядку передачі органами реєстрації інформації до ЄДДР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207, згідно з якими наразі інформація про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб від органів реєстрації передається до відповідного територіального підрозділу ДМС в паперовій формі. А саме йдеться про додаток 2 (відомості про реєстрацію місця проживання фізичних осіб), додаток 3 (відомості про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб) та додаток 4 (відомості про реєстрацію місця перебування фізичних осіб).

ВАЖЛИВО: враховуючи викладене, звертаємо увагу на те, що з 01 квітня 2021 року ДМС не прийматиме інформацію про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб від органів реєстрації в паперовій формі!

Відтак, ті органи реєстрації, які запровадили та ведуть реєстр територіальної громади засобами власної інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням програмного інтерфейсу взаємодії з відомчою інформаційною системою ДМС, повинні укласти Договір про інформаційну взаємодію між відповідним органом реєстрації, МВС та Мінцифри для забезпечення передачі інформації про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання до ВІС ДМС. Зразок такого договору можна отримати в ДМС.

У разі не укладання такого договору до 15 березня 2021 року, інформуємо про можливість формування реєстру територіальної громади програмними засобами відомчої інформаційної системи ДМС з доступом через офіційний веб-сайт Міграційної служби: https://rtg.dmsu.gov.ua (з метою забезпечення виконання з 01 квітня 2021 року постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).

Крім того, інформуємо, що відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 18.02.2021 № 5586/1/1-21, органи реєстрації повинні, зокрема, щомісячно (до 1 липня 2021 р.) інформувати ДМС про результати, а також стан підключення до нової версії програмних засобів відомчої інформаційної системи ДМС з доступом через офіційний веб-сайт ДМС (https://rtg.dmsu.gov.ua) або засобами власної інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням програмного інтерфейсу взаємодії з відомчою інформаційною системою ДМС.