УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Біометричні документи для іноземців та осіб без громадянства є більш захищеними, ніж посвідки старого…

Біометричні документи для іноземців та осіб без громадянства є більш захищеними, ніж посвідки старого зразка

Біометричні документи для іноземців та осіб без громадянства є більш захищеними, ніж посвідки старого зразка

З 2018 року Державна міграційна служба України здійснює оформлення для іноземців та осіб без громадянства посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні у вигляді пластикових карток з безконтактним електронним носієм. Станом на серпень 2019 року вже оформлено понад 122 тисячі таких документів.

Біометричні посвідки, як і не біометричні, посвідчують особу та підтверджують законність тимчасового або постійного проживання в Україні. Однак, паперові посвідки недостатньо захищені від підроблення, швидко зношуються та стають непридатними для подальшого користування.

При цьому посвідки нового зразка виготовлені у формі пластикової картки, а відтак є більш зручними та зносостійкими, аніж їх паперові аналоги. Крім того, вони відповідають найсучаснішим міжнародним стандартам у сфері безпеки документів і, завдяки вбудованому електронному чіпу, є більш захищеними від підроблення, копіювання та крадіжки особистих даних.

Для того, щоб обміняти посвідку старого зразка на біометричну, іноземцю або особі без громадянства потрібно зібрати необхідні документи та не пізніше, ніж за 15 робочих днів до закінчення строку дії посвідки, звернутися до територіального підрозділу/органу ДМС або у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Зазначимо, що процедура подання документів для оформлення посвідки включає сканування відбитків пальців, фотографування та збереження відцифрованого підпису особи. Видача готових посвідок здійснюється протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів.

Перевірити стан уже оформлених та виготовлених біометричних посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні іноземці та особи без громадянства можуть:

  • на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України за посиланнями: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html (українська версія), https://dmsu.gov.ua/en-home/en-docstate.html (english version);
  • з допомогою чат-боту ДМС у месенджерах Viber та Telegram, який надсилає повідомлення про кожен новий етап оформлення документа аж до моменту, коли він прибуде до підрозділу для видачі.

Також вказаній категорії осіб доступна можливість у режимі онлайн перевірити дійсність своїх документів у базах даних Міграційної служби та МВС. Здійснити таку перевірку можливо завдяки онлайн-сервісу ДМС «Перевірка недійсних документів» (українська версія, english version).


Biometric documents for foreigners and stateless persons are more secured than old-type paper permits

Since 2018 the State Migration Service of Ukraine is issuing for foreigners and stateless persons temporary and permanent residence permits in a form of a plastic card with implanted contactless electronic chip. More than 122 thousands of such documents were issued as of August, 2019.

Biometric permits as well as non-biometric ones certify the identity of a person and confirm the legality of the temporary or permanent residence in Ukraine. However, nowadays paper permits are not protected from frauds, wear out quickly and become unusable.

In this regard new permits are made in a form of plastic card, and therefore are more convenient and durable than their paper counterparts. In addition, they comply with modern international standards regarding document security and, thanks to implemented electronic contactless chip, are more secured from tampering, copying and theft of personal data.

In order to exchange the old specimen permit for biometric one, a foreigner or stateless person shall collect necessary documents and not later than 15 working days before the expiration of the permit’s validity apply to the territorial department/unit of the State Migration Service or to the citizens service center “Passport Service”.

The procedure of submission of the documents for issuance of the permit involves scanning of fingerprints, taking pictures and preservation of a digitally signed person's signature. The permit is issued within 15 working days after the date of documents’ submission.

To check the status of already issued and produced biometric temporary and permanent residence permits, foreigners and stateless persons may use:

These categories of persons also have the opportunity to check the validity of their documents in the databases of the Migration Service and the Ministry of Internal Affairs online. Such verification is possible with the help of the SMS service “Verification of Invalid Documents” (ukrainian version, english version).